پیاده رفتن سیاسی میلیون روحانیت قالیباف

پیاده رفتن: سیاسی میلیون روحانیت قالیباف انتخابات اصلاح طلب حسن روحانی از اینکه در اصلاح طلبان نامزد انتخابات

گت بلاگز اخبار اجتماعی قضاوت نسبت به دوره‌های قبل باید واقع‌گرایانه باشد / هاشمی

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: قضاوت نسبت به دوره‌های قبل مدیریت شهری باید واقع‌گرایانه باشد. 

قضاوت نسبت به دوره‌های قبل باید واقع‌گرایانه باشد / هاشمی

هاشمی: قضاوت نسبت به دوره های قبل باید واقع گرایانه باشد

عبارات مهم : ایران

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: قضاوت نسبت به دوره های قبل مدیریت شهری باید واقع گرایانه باشد.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز محسن هاشمی در ابتدای جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به حضور نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه گفت: امروز 140 روز از گزینش نجفی به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می گذرد و همانطور که می دانید قرار است سند تحویل و تحول که در خصوص عملکرد قبلی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و شورای شهر چهارم است قرائت شود.

قضاوت نسبت به دوره‌های قبل باید واقع‌گرایانه باشد / هاشمی

وی با بیان اینکه بررسی دقیق عملکرد دوره قبل شهرداری در بخش های متفاوت نیاز به وقت و اختیارات قانونی زیاد دارد تا گزارش دقیقی ارائه کنیم اظهار کرد: یکی از روش های نظارت ارائه گزارش تفریغ بودجه است که متاسفانه دیر به شورای شهر ارائه می شود و مورد نیاز است این رویه اصلاح شود.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه قضاوت ما نسبت به دوره های قبل باید با انصاف باشد گفت: نباید افراط و تفریط در گزارش ها باشد به گونه ای که با افراط، سیاه نمایی کنیم و با تفریط همه چی را سفید نشان دهیم.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: قضاوت نسبت به دوره‌های قبل مدیریت شهری باید واقع‌گرایانه باشد. 

وی با بیان اینکه افراط سیاست های قبلی ما را نباید به سمت اتخاذ سیاست های انقباضی سوق دهد افزود: نباید دچار روزمرگی شده است و بودجه پروژه های مهم همچون حمل و نقل به رکورد کشیده شود.

واژه های کلیدی: ایران | قضاوت | شورای شهر | محسن هاشمی | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs